rianadh toradh mara

Mar a Bhrosnaicheas Uist Asco Seasmhachd: Còmhradh mu Fhoghlam Àrd-ìre le Malcolm Gibsion

 

Ciamar a bhios gnìomhachas giollachd na feamad a’ cur ri soirbheachas nan eileanach? Bidh sinn fhìn a’ tilleadh dhan cheist seo fad na h-ùine. Le seasmhachd aig cridhe ar gnìomhachais, tha sinn daonnan a’ measadh na dòigh anns am bi Uist Asco, gnìomhachasan ionadail, agus coimhearsnachdan eileanach a’ toirt buaidh air àrainneachd nan Eilean Siar. […]
léigh an t-alt