Feamainn Albannach

Air a Buain gu So-sheasmhach gu Math an Ama ri Teachd

Ag iarraidh bith-beò a dhèanamh fhad ’s a nì thu diofar?

Thig a Bhuain

Tha buain sho-sheasmhach na feamad a’ neartachadh na h-Alba san ùine fhada.

Faic Mar a Ghlèidheas Sinn An Stòras Nàdarra Seo

’S e stòras nàdarra air leth a th’ ann an Ascophyllum nodosum

O thòisich a’ bhuain ann an 2017, bha e nar rùn feamainn a bhuain gu so-sheasmhach ach an cuir sinn ri slàinte is soirbheas muinntir nan Eileanan Siar ann an Alba.

 

Ionnsaich mar a dh’fhaodas Ascophyllum nodosum a bhith gu do bhuannachd!

Ag iarraidh nan naidheachdan as ùire air a’ bhuain, a’ choimhearsnachd agus Uist Asco?

Na Tha Sinn A’ Dèanamh Gus COVID – 19 A Stad

2 Aibreán 2020 | Sàbhailteachd

Tha sinn a’ cumail sùil gheur air sgapadh cruinneil a’ Choròna-bhìorias agus a’ leantail gach stiùireadh agus riaghailt bhon riaghaltas agus na h-ùghdarrasan slàinte. Bu mhath leinn dearbhadh gu bheil sinn a’ gabhail ris gach earalas gus sàbhailteachd ar Luchd-obrach, ar Luchd-buana, na teaghlaichean is na coimhearsnachdan aca a chur air thoiseach. Ri linn an…

 

Cuir fios thugainn agus ionnsaich mu bhuannachdan na feamad!


Na teisteanasan againn

 

logo1

GB-ORG-05
EU agriculture

logo2

FEMAS-57630

logo3