Feamainn Albannach

Air a Buain gu So-sheasmhach gu Math an Ama ri Teachd

Ag iarraidh bith-beò a dhèanamh fhad ’s a nì thu diofar?

Thig a Bhuain

Tha buain sho-sheasmhach na feamad a’ neartachadh na h-Alba san ùine fhada.

Faic Mar a Ghlèidheas Sinn An Stòras Nàdarra Seo

’S e stòras nàdarra air leth a th’ ann an Ascophyllum nodosum

O thòisich a’ bhuain ann an 2017, bha e nar rùn feamainn a bhuain gu so-sheasmhach ach an cuir sinn ri slàinte is soirbheas muinntir nan Eileanan Siar ann an Alba.

 

Ionnsaich mar a dh’fhaodas Ascophyllum nodosum a bhith gu do bhuannachd!

Ag iarraidh nan naidheachdan as ùire air a’ bhuain, a’ choimhearsnachd agus Uist Asco?

A’ Bhuaidh Mhòr a Nì Companaidhean ann an Coimhearsnachd Bheag

20 Aibreán 2021 | Coimhearsnachd

O chionn ghoirid, tha mi air a bhith a’ meòrachadh mu àite chompanaidhean ann an coimhearsnachdan beaga, bhon a tha 4 bliadhna o thàinig mi a dh’Uibhist a Tuath. Bidh mi ag obair aig Uist Asco, gnothachas buain agus giullachd feamad ann an Uibhist a Tuath. ’S e coimhearsnachd bheòthail a th’ ann, stèidhichte ann an ceàrnaidh àlainn de dh’Alba. ’S ann às Alba Nuaidh a tha mise – thug mi ceum a-mach ann an innlearachd aig Halafacs, baile meadhanach mòr anns a bheil timcheall air leth mhillean duine. On t-sealladh agamsa, chì mi na dh’fhaodas companaidh agus an luchd-obrach cur ri coimhearsnachd bheag – uaireannan ann an dòighean nach biodh cho nochdaidh ann am bailtean mòra.

 

Cuir fios thugainn agus ionnsaich mu bhuannachdan na feamad!  Na teisteanasan againn

   

  logo1

  GB-ORG-05
  EU agriculture

  logo2

  FEMAS-57630

  logo3