Feamainn Albannach

Air a Buain gu So-sheasmhach gu Math an Ama ri Teachd

Ag iarraidh bith-beò a dhèanamh fhad ’s a nì thu diofar?

Thig a Bhuain

Tha buain sho-sheasmhach na feamad a’ neartachadh na h-Alba san ùine fhada.

Faic Mar a Ghlèidheas Sinn An Stòras Nàdarra Seo

’S e stòras nàdarra air leth a th’ ann an Ascophyllum nodosum

O thòisich a’ bhuain ann an 2017, bha e nar rùn feamainn a bhuain gu so-sheasmhach ach an cuir sinn ri slàinte is soirbheas muinntir nan Eileanan Siar ann an Alba.

 

Ionnsaich mar a dh’fhaodas Ascophyllum nodosum a bhith gu do bhuannachd!

Ag iarraidh nan naidheachdan as ùire air a’ bhuain, a’ choimhearsnachd agus Uist Asco?

A’ Dìon Beatha fon Uisge: Mar a bhios Uist Asco a’ cur taic ris a’ 14mh Amas Leasachaidh Sheasmhaich aig na Dùthchannan Aonaichte

15 Feabhra 2023 | Community

 

Cuir fios thugainn agus ionnsaich mu bhuannachdan na feamad!  Na teisteanasan againn

   

  Untitled design - 2021-09-24T115337.423

  logo2

  FEMAS-57630

  logo3