Pobail

4 Aithrisean air Soirbheachas So-sheasmhach ann an Innse Gall agus Alba – A’ Cur Ar Saoghail Am Feabhas

 

Tha sinn a’ faicinn gluasad misneachail air feadh na h-Alba agus daoine a’ feuchainn ri co-chothrom fhaighinn eadar cumail suas coimhearsnachdan sgairteil agus dìon na h-àrainneachd ionadail aca. Tha a bhith a’ gabhail deagh chùram air an àrainneachd a’ freagairt gu mòr air so-sheasmhachd, a’ sealltainn nach feumte soirbheachas dhaoine a leigeil dhan dàrna taobh […]
léigh an t-alt